Trashigimia Kulturore

Shtëpia e Kadri Metehisë

Shtëpia e Kadri Metehisë, e Shfrytëzueshme, gjendët në Metehi

Shtëpi Banimi

Shtëpia e banimit me etazhitet P+1, e ndërtuar në fillim të shek. XX, gjendet në fshatin Llaushë e Ulët në komunën e Podujevës. Shtëpia ka planimetri me bazë katrore, ndërtuar në sistem “bondruk”. Kati përdhese është ndërtuar nga gurë të lidhur me llaç balte, ndërsa kati me qerpiçë. Kulmi ka konstruksion druri i mbuluar me tjegulla tradicionale njëlugore. Kati përdhese ka oxhakun dhe ka pasur funksionin e shtëpisë së zjarrit. Në pikëpamjen kompozicionale shtëpia veçohet edhe me çardak anësor zhvilluar brenda gabaritit të katit. Shtëpia nuk ka pësuar ndryshime të mëdha, vetëm një dritare është murosur dhe duket se shkallët për në kat mungojnë. Shtëpia nuk shfrytëzohet dhe nuk është në gjendje të mirë.

Pojatë - Avdyl Shabani

Pojatë – Avdyl Shabani, është një monument i trashëgimisë kulturore në Metehi, Podujevë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”, i miratuar me numër .

Mulliri në majac

Mulliri në majac është një monument i trashëgimisë kulturore në majac, Podujevë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”, i miratuar .

2017 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © PODUJEVA