Muzika, Arti dhe Letërsia

SHKA "Josip Rela"

Ansambli i Këngëve dhe Valleve “Josip Rela” – Podujevë

Bibloteka

Në bibliotekën e qytetit përveç librave në gjuhën shqipe, ka libra edhe në gjuhën frënge, angleze, gjermane dhe italiane.

2017 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © PODUJEVA