Institucione

Telefonat me rëndësi

Instucioni Kontakti
Kryetari i Komunës 038/200 41-000
038/200 35-052
Nënkryetari i Komunës 038/200 41-001
Kryesuesi i Kuvendit 038/200 41-013
Centrali telefonik i Komunës 038/200 35-038
Drejtoria për Administratë 038/200 41-002
Drejtoria për Buxhet dhe Financa 038/200 41-003
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 038/200 41-005
Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit 038/200 41-006
Drejtoria për Arsim 038/200 41-004
Drejtoria për Inspeksion 038/200 41-010
Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport 038/200 41-008
Drejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi 038/200 41-007
Drejtoria për Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 038/200 41-009
Drejtoria për Bujqësi. Pylltari dhe Zhvillim Rural 038/200 41-011
Drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik 038/200 41-012
Zyra për Informim 038/200 41-018
Zyra për Alarmim 038/200 41-064
Departamenti i Prokurimit 038/200 41-021
Shërbimi i Gjendjes Civile – Ofiqaria 038/200 41 -025
038/200 35-041
Regjistrimi Civil – Letërnjoftime e Pasaporta 038/200 35-045
Komiteti i Fshatrave dhe Lagjeve 038/200 41-035
Zyra për Teknologji Informative 038/200 41-111
Gjykata Komunale 038/570-001
Stacioni Policor 038/571-803
Brigada e Zjarrfikësve 038/200 19-734
PTK 038/570-000
KEDS
KOSTT
501/701-1000
038/570-854
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 038/570-010
Ujësjellësi 038/570-507
Stacioni i autobusëve 038/570-044
Kompania e ujësjellësit rajonal KUR “Prishtina” 038/570-507
Kompania Rajonale e Mbeturinave (KRM) “Pastrimi” 038/570-507
Ndërmarrja Publike për Banim 038/570-656

2017 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © PODUJEVA