Fshati Bajcinë shtrihet rreth 5 km ne veri te Podujevës. Shtëpitë të shpërndara nëpër kodrina dhe lugina, të cilat përfshin një territor mjaft të gjerë. I tërë fshati është i ndarë në lagje, si: Citaket, Gjatajt, Mucollet, Cubajt, Sogojevët, Salihajt, Smajlajt (në rajon të Bradashit, te ardhur nga Pakashtica), Kokollët, Lepajët, Pollomët, Parduzët, Vrellaket, Shalakët, Arifajt, Gjylakët, Kosumajt, Merofcët (të ardhur nga Revuci)

Mikrotoponimet më të njohura jane: Plepat e Bajcinës, Deliqi, Stupet, Zabeli i Critakëve, Bucinat, Kapidolli, Lugjet, Bunari i Ukut, Tanta, Pusi i Zenës etj.

Fshati është vazhdimësi që nga koha antike. Fshati Bajcinë përmendet në Defterin turk te vitit 1455 dhe kishte 20 familje. Ndërsa, me 1487 fshati u rrit në 31 familje. Në Defterin e Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566-75, vendbanimi BACINA kishte 31 shtëpi, kurse në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, kazaja e Vushtrrisë, të vitit 1893-96 njihet me emrin BAJCINE. Këtë fshatë lumi Llap e ndanë në dy pjesë. Në fshat banojnë shqiptaret vendas dhe muhaxhirë të ardhur nga Toplica. Muhaxhirët kur erdhën në fshatë, aty gietën 62 familje shqiptare vendase, të cilat iu ndihmuan shumë deri sa e morën vetën pak nga golgota e perjetuar nga ushtria serbe.

Fshati Ballovc shtrihet 3 km ne juglindje te Podujeves. Eshte vendbanim i ndare ne lagje i tipit te shperndare,nje pjese e fshatit eshte fushore,ndersa pjesa lindore eshte kodrinoro-malore.
Lagjet dhe familjet me te njohura jane: Vuçaj,Deliçi,Duli,Xhakali,Shehollet,Keqekolla,Mehana,Vllasalihu,Dakolli,Nishefci,Zagragja,Bujaku,Visoka,Toverlani,Lladovci,Zebica,Sylevica,Kaqandolli,Recica,Ramoca,Braina,Shatrolli,Brecaku etj. 

Mikrotoponimet me te njohura jane: Te Mrizet, te dakollet,te livadhei i bute,te kulla e asqerit,te guri ngul,te kroni i bardhe,te puzhuret,selishat,te vorret,te kalaja,sumullari,ara e dushkut,kershi i nishorit,ura e rame maqasttenes etj. Fshati eshte i njohur qe nga antika me qytetin e vete aktraktiv LABERIONIN,

Ballovci eshte i regjistruar edhe ne nje harte austriake te vitit 1689 dhe njihet me emrin Ballovce.
Ne sallnamet e Vilajetit te Kosoves ne vitin 1893-96,si dhe ato te vitit 1900 njihet me emrin Ballofca Zir dhe Ballofca Bala.
Kjo popullate me ardhjen e turqve pranuan fene islame,ky fshate pasoje humbje te mdha me 1690 me rastin e luftes Austro-Turke.

Fshati Bellapojë shtrihet ne jug te Podujeves. Eshte vendbanim fushor e kodrinor i ndare ne lagje,si me te njohurat jane:Malokve, Kadriajve, Sylejmani, Torteve, Lkuroshve, Alshiqve, Neziri, Matarova, Llumnica, Vllasolli, Rakovica, Deshishku, Rudari, Sfarça, Matarova, Govori etj.

Mikrotoponimet me te njohura jane: Rrafshi i Bares, Malishta, Krojet e Pojatshtes, Vllasa, Shakovica, Rrafshina, Mashala, Kodra e Zabelit, Lugu i Kamerit, Udha e arave, Ravenat, Jurina etj. Gjurmet e lokalitetit te vjeter jane hasur ne vendin te lendina, ku jane gjetur themele te shtepive,qeramike ene prej dheut,si dhe jan gjetur gjurmet e varrezave te vjetra.

Fshati Bellopoje gjindet ne afersi te rruges Lluzhan Orllan. Si fshat e gjejme te evidentuar ne defterin turk te vitit 1455 dhe kishte 32 familje. 
Edhe ne sallnamet e Vilajetit te Kosoves te vitit 1893-96 e gjeme te shenuar me emrin BULUPOJA. Si fshat ishte mjaft i Popilluar,por ushtria serbe e cila tentoi te kalonte neper kete fshate dhe te dal ne cuken e shakovices bene vrasje te shumta dhe pakesoi popullaten. I ter fshati u dogj ne shenje hakmarrje te vitit 1878.

Fshati Dumosh shtrihet rreth 7 km ne jug te Podujeves,ne nje rrafshine pak te ngritur,jo larg bregut lindor te lumit llap.
Eshte vendbanim i tipit te dendur. Familjet dhe lagjet me te njohura jane: Podvorica, Macastena, Kutleshi, Visoka, Pacarada, Mexhuani, Termkolli, Sogojeva, Stubulla, Muzaqi, Rakovica, Gjakaliu, Rudari, Prebreza. Mavriqi etj.

Mikrotoponimet me te njohura jane: Pozmipragu dikut ishte vendbanim,qe eshte shtrit ne perendim te dumoshit,sot aty jane livadhe dikur disa puse dhe eshte ruajtur mikrotoponimi me emrin POZMIPRAGU. Lluga e Madhe, Arat e Belegut, Fusha e Dumoshit, Livadhet e Xhenetit, Arat e Qerkezve, Kroni i Rexhoviqe, Bregu i Dumoshit, Arat e Xhamis, Mullini i Rexhajve,Mullini i Behramajve, Hajrati,Vorret e Gjave, Lloburja e Kutleshve, Arat e Latifajes etj.
Fshati Dumosh eshte i banuar qe nga koha Antike.


Kete e vertetojne edhe zbulimet arkeologjike te kohes se perafert me Vendenisin.
Fshati per her te pare ne mesjete permendet ne defterin turk te vitit 1455 qe kishte 14 shtepi dhe njihej me emrin DUDMANI.

Fshati Obrançë shtrihet në pjesën përendimore të Podujevës. Ne largesi prej 1-3 km,sot nje pjese e fshatit i eshte bashkuar qytetit. Eshte vendbanim kodrinor dhe fushor i ndare ne lagje qe ndahen ne grupe te shtepive.

Lagjet dhe Familjet me te njohura jane: Hoxha, Dërvishollet, Jasharajt, Duriqet, Setollet, Qosollet, Rrekollet, Sheqirovit, Tullaret, Sylejmanet, Demollet, Kastratet (vendas) Oracet, Sllatinet, Begollet, Vullaket, Rrezhanet, Gjergjet, Kopallet, Fushollet, dhe Raçt etj. 


Mikrotoponimet me te njohura jane: Livadhet e Buta, Dy Prrojet, Prrockat, Kodra, Seishta, Melisha, Fushat,Kroni i Selimit, Arat e Vades, Bregu i Dushkut, Bregu i Gllise, Bregu i Durulakve etj. Lokaliteti me i vjeter ne fshate eshte vendi i quajtur Seishte,ne lagjen e Hoxhajve.

Obrança si fshat eshte i shenuar qysh ne defterin turk te vitit 1455,por ka te dhena se ka egzistuar edhe me heret me 1487 eshte i ividentuar si timar i Hajrudinit ku jane shenuar Obranca e Poshme dhe e Eperme qe mund te jete Katunishta e sotme,qe ne ate kohe kishte 95 shtepi ndersa ajo e poshmja 55 shtepi.

Ne sallnamet e Vilajetit te Kosoves te vitit 1893-96 dhe te vitit 1900 njihej me emrin Obrakçe.

Fshati Peran shtrihet rreth 3 km ne veriperendim te Podujeves. Eshte vendbanim fushor,i tipit te grumbulluar,afer lumit Llap. Fshati eshte i ndare ne lagje te vogla dhe te mdha siq jane : Eminajt,Ajvazet,Llugajt,Avdiajt,Plakollet,Ukajt,Brahimajt si dhe Shalaket.

Mikrotoponimet me te njohura jane: Ara te llapi,Arat e Leshnja,Lkeni,Vau etj.
Fshati hyn ne radhen e fshatrave te vjetra te kesaj ane. Fshati permendet ne dokumentet Osmane,ne defterin turk te vitit 1487 dhe kishte 117 shtepi.

Ishte timar i Is-hak Kosturicit dhe Timurtashit,kemi te dhena qe fshati deri ne vitin 1690 ishte shtuar.
Fshati eshte i evidencuar dhe ne sallnamet e Vilajetit te Kosoves te vitit 1893-96,si dhe ne vitin 1900 po me kete emer PERAN. Ne afersi te fshatit ndodhej edhe kisha,neper fshate kalon lumi i bradashit,kurse ne afersi edhe Lumi Llap.
Popullata e fshatit i takojne fisit Gash,Thaç dhe Krasniq. Por ne kuader te migrimeve brenda etnikumit shqiptar kemi edhe familje te cilat erdhen nga Drenica (Luboveci) te cilat mendohet se u vendosen ne kete fshate ne pjesen e pare te shek XIX,si dhe familje te cilat erdhen nga krahina e shales dhe jane te fisit shale.

Fshati Siboc i poshtem, shtrihet rreth 7-8 km ne jug te Podujeves.Eshte vendbanim i tipit te dendur,ndahet ne lagje dhe familje te njohura si: Mahalla e Eperme dhe ajo e Poshme.

Familjet me te njohura jane:Deda , Haliti, Fazliu, Llumnica, Hoxha, Shushnjak, Muzlia, Dokrrana, Qerimi, Jaha, Miftari, dhe Gerguri. 

Eshte vendbanim i cili eshte shum i vjeter mund te jete me i vjetri i kohes se neolitit ne rajonin e Llapit ku jane te zbuluara gjurmet e parahistrois ne kete ane . Kjo kultur gjate rekogniscomit eshte e vertetuar se i takon grupit te kultures se Starceves,ketu eshte gjetur edhe stella e gurit- varri te cilin ua ka ngritur prinderve.
Eshte sibovci i Poshtem eshte lokaliteti mjat i vjeter dhe eshte i evidentuar ne defterin turk te vitit 1455 dhe eshte si tersi e fshatit sibovc. 

Fshati Surkish shtrihet rreth 4-5 km ne jug te Podujeves,eshte vendbanim fushor i tipit te dendur,i ndare ne dy lagje si jane:Lagjja e Eperme dhe e Poshme.

Familjet me te njohura jane: Llugaliu,Selmani,keto dy vllazeri te mdha jane autoktonevendase ne fshat,i perkasin fisit berishe.
Ndersa Familjet te cilat erdhen nga fshatrat per rrethe jane: Mulliqi te ardhur nga sylevica me 1959 dhe jane me fise shale, Pervetica jane te ardhur nga Toplica,por nuk u vendosen menjeher ne fshate pas ardhjes ne Llap,Ramocet erdhen nga Sllatina,Jaha erdhen nga Reçica jane pasardhes te Deme Ahmetit,Fazliu erdhen nga Breca ,Hyseni nga Dobratini dhe jane Dervisholle,Kutleshi nga Pakashtica , Zuka nga Braina ,Gashet nga metehia ,Gashet erdhen nga Metehia,Mojkovci erdhen nga Dyzi ,Zymberi nga Dvorishta etj.

Mikrotoponimet me te njohura jane: Gumurishta,Pusat e Surkishit,Arat e Plenices,Arat e Ballofcit,Oberrishta te kisha etj.
Gjurmet e tij si vendbanim datojne qe nga Neoliti,eshte si lokalitet bukur i hershem qe daton nga parahistoria kete e deshmojne edhe gjetjet arkeologjike te cilat deshmojne gjurme nga Neoliti.
Ne defterin turk te vitit 1455 eshte permendur se surkishi kishte 12 shtepi,ndersa edhe ate vite 1487 permendet si fshat me 17 shtepi te gjitha te besimit te krishter te cilat me vone kaluan ne fene Islame.

Edhe ne sallnamet e vitit 183-96 te Vilajetit te Kosoves edhe ate te vitit 1900 eshte shenuar me emrin SURKISH.
Fshati ne vitin 1913 kishte 182 banore,kurse ne vitin 1921 kishte 25 shtepi me 186 banor,kurse ne vitin 1981 kishte 90 shtepi me 651 banore.

2017 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © PODUJEVA